top of page

Workshop

Har du kig på en bygning der trænger til nyt liv?
 

Drømmer du om at puste nyt liv i en konkret bygning, giver workshoppen et godt afsæt for dit projekt. Du får inspirationsoplæg og et værktøj, der involverer og opbygger en lokal forankring, som kan kickstarte dit projekt.
 

Du får hjælp til alt fra invitationer over facilitering til sammenfatning fra workshoppen.
 

Vi faciliterer processen og sørger undervejs får, at du får involveret folk i nærmiljøet, potentielle samarbejdspartnere og brugere. Under workshoppen bliver dine visioner og idéer testet, samtidig med at du får indsamlet ny inspiration, som kan bruges i et efterfølgende projektdesign. Opsamling fra workshoppen leveres som et idékatalog, der giver overblik over visioner, idéer til realisering, interessenter og hvordan de kan involveres i en realiseringsproces og som brugere.

 

Pakken indeholder:

  • Indledende forventningsafstemning, tilrettelæggelse og forberedelse af materialer.

  • Facilitering af workshop inklusiv kort inspirationsoplæg.

  • Sammenfatning fra workshop til brug for videre projektdesign og funding.  

 

Pris 30.000,00 + kørsel og materialer

 

Får du efter workshoppen brug for hjælp til projektdesign, sagsfremstilling eller fundraising udarbejder vi et tilbud der matcher dine behov.

Pris
bottom of page