top of page

man. 09. apr.

|

Stationen.co

Filosofiske Dialoger · 5x · første gang 18. april 2018 (1)

Filosoffen Sokrates mente, at man må kende sige selv og verden tilstrækkeligt for at handle rigtigt. På Stationen.Co griber vi nu Sokrates’ tilgang og inviterer til fem filosofiske dialoger, der giver nye indsigter måden, vi forvalter os selv som ledere ift. virksomhed, projekter og medarbejdere.

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre events
Filosofiske Dialoger · 5x · første gang 18. april 2018 (1)
Filosofiske Dialoger · 5x · første gang 18. april 2018 (1)

Tid & sted

09. apr. 2018, 16.00

Stationen.co, Stationspladsen 2C, 4180 Sorø, Danmark

Om

Dialogerne foregår i en struktureret ramme af spørgsmål, hvor hensigten ikke nødvendigvis er at finde endegyldige svar, men at udfordre deltagernes egne og fælles grundantagelser, for at de hver især kan udvikle fornyet selvindsigt, dømmekraft og kommunikationsevne.

Undervejs er der mulighed for sparring og erfaringsudveksling om de mere fundamentale aspekter af god ledelse. Det hele styres af filosof Søren Engelsen, ph.d. og forsker på Syddansk Universitet, der indleder hver dialog med et oplæg om, hvad centrale dele af den filosofiske, psykologiske og samfundsorienterede forskning lige nu siger om den gode leder og de mange facetter heraf.

Introduktionspris er 795 kr. for deltagelse i en enkelt dialog og 3.500 kr. ved samlet tilmelding til alle fem dialoger. Ved evt. afbud kan billetter overdrages til en kollega eller ven.

Der serveres et udvalg af kolde og varme drikkevarer samt forfriskninger undervejs.

Billetter

 • Filosofisk Dialog · 18.04.18

  LEDELSE MELLEM REFLEKTION OG INTUITION: Lederens mangefacetterede roller belyses, og vi diskuterer, hvorvidt 'intuition' og 'det sensitive' bør revitaliseres som nødvendigt supplement til 'refleksion'? Meget taler for det, idét 'refleksion' uden modspil fra andre ledelsesværktøjer kan føre til overtænkning, stress og burnout.

  795,00 kr.
  Salg slut
 • Filosofisk Dialog · 16.05.18

  LEDERENS SELVFORHOLD · MINDSET, METAKOGNITION OG EMOTIONEL INTELLIGENS: Vi sætter dynamisk og statisk mindset i relation til lederens selvforhold. Kan man få ting til at ske gennem ændret grundindstilling til sig selv? Hvilke styrker og svagheder har forskellige typer af metakognition i forskellige situationer? Og hvordan kan vi bruge og håndtere både besværlige og flygtige emotioner konstruktivt?

  795,00 kr.
  Salg slut
 • Filosofisk Dialog · 04.06.18

  LEDERENS SELVFORHOLD · PERSONLIG STIL, ROLLER OG BALANCE I LIVET: Moderne ledelse og dens form kræver meget af sine udøvere - fagligt såvel som personligt. Vi undersøger det eksistentielle aspekt mellem konstruktion og funktion, hvor ens egen identitet som leder kommer i spil såvel målet om at opnå en passende work-life balance.

  795,00 kr.
  Salg slut
 • Filosofisk Dialog · 13.09.18

  LEDELSE, KREATIVITET OG INNOVATION: Hvad er innovation egentlig? Hvilken rolle spiller motivation heri? Og hvordan er forholdet mellem innovation og kreativitet? VI belyser den indefra- og udefrakommende motivation hos både os selv, og dem vi leder i forhold til meningsdannelse, udvikling og værdiskabelse.

  795,00 kr.
  Salg slut
 • Filosofisk Dialog · 15.11.18

  LEDELSE I ET STØRRE FILOSOFISK PERSPEKTIV: Vi undersøger den gode ledelse ved at inddrage dens etiske betydning og ved at perspektivere til de interessenter, der direkte og indirekte bliver berørt af dens udøvelse. Deltagernes egne problematikker bringes i spil undervejs.

  795,00 kr.
  Salg slut
 • DUMMY Filosofisk · 13.05.18

  LEDELSE, KREATIVITET OG INNOVATION: Hvad er innovation egentlig? Hvilken rolle spiller motivation heri? Og hvordan er forholdet mellem innovation og kreativitet? VI belyser den indefra- og udefrakommende motivation hos både os selv, og dem vi leder i forhold til meningsdannelse, udvikling og værdiskabelse.

  0,00 kr.
  Salg slut
 • Filosofisk Dialog · PARTOUT

  PARTOUTKORT til alle 5 Filosofiske Dialoger. Du sparer 475 kr. Hvis du selv bliver forhindret i at deltage kan partoutkortet overdrages til en kollega eller en ven for den aktuelle dialog.

  3.500,00 kr.
  Salg slut

Total

0,00 kr.

Fortæl andre om Stationen.co

bottom of page