top of page

Vision for Stationen.Co

Stationen.Co puster nyt liv i fine gamle stationsbygninger, som ikke længere er i brug og omdanner dem til inspirerende arbejdshubs. Her er plads til både fordybelse og netværksaktiviteter og til at mennesker kan mødes og sparrer på tværs af brancher.

Visionen er at give startups, solo-selvstændige & entreprenører gode rammer til at udvikle deres forretninger i, og hjælpe med at spændende projekter kommer frem i lyset. På den måde kan vi styrke de fortællinger og den dynamik, der findes i forskellige lokalmiljøer.

Man kan sagtens operere på det lokale, nationale og globale område samtidig. Derfor arbejder Stationen.Co med at etablere brede fællesskaber, der styrker det lokale samtidig med at det rækker gennem landet og ud i verden. I stedet for at begræde, at der sker udvikling – kigger vi frem for at skabe noget nyt, på skuldrene af noget gammelt og med respekt for den kvalitet og de historier der knytter sig til bygninger og lokalområder.

Drømmen er at få så mange arbejdshubs som muligt spredt over Danmark og videre ud. 

Tag et kig på vores hub i Sorø, hvor det hele startede.

bottom of page